common question

Rule : Phrasal Verbs for "Hold"

1. Hold out  = প্রসারিত করিয়া ধরা, প্রতিরোধ করিয়া চলা 

2. Hold on = অপেক্ষা করা

3. Hold over = মুলতবি করা

4. Hold together = একত্র থাকা, একত্র রাখা

5. Hold off = বন্ধ রাখা, দেরি করা

Comments